שרים עם כל ילד את השיר הייחודי שלו

אודות בית ספר שירת הים

בית הספר שירת הים הינו בית ספר מתחדש. מנהל חדש הגיע לפני כחודשיים וחצי.

השם של בית הספר הוא שם חדש שנבחר עם קהילת בית הספר: תלמידים, מורים והורים.

בית הספר משנה את הפדגוגיה שלו. המורים עוברים השתלמות מקצועית בחינוך האנתרופוסופי, לצורך למידה והטמעה. בית הספר נמצא בסמיכות גדולה לים (מהחלונות רואים את הים…) והים נכנס לתכנית הלימודים.

אנו צועדים בדרך של שינוי הפדגוגיה מתוך תפיסה כי החינוך צריך להשתנות, אנחנו רוצים למידה מתוך עניין וסקרנות, מתוך שמחה וסיפוק. ולכן התחלו בצעדינו לכיוון האנתרופוסופי.

בית הספר שלנו הוא ברוח החינוך האנתרופוסופי. שמנו את הכותרת הגדולה ואנחנו בתהליך של יציקת התוכן החינוכי.

בבית הספר שלנו הכיתות קטנות: 10-15 תלמידים בכל הכיתות השנה. דבר שמאפשר לנו גמישות חינוכית להוביל תהליכים, (וגם ללמוד כל השבוע בלי פיצול כיתה, כל כיתה היא קפסולה) ולשנות כאשר נצרכים שינויים. היכן יש בית ספר אשר כל המורים מכירים בשם הפרטי את כל התלמידים?? יש התאמה מלאה בין התלמיד לבין ההתקדמות הלימודית והחינוכית. חשוב לנו מאוד שהתלמיד ילמד ויתקדם ולא פחות מזה שהכל ייעשה מתוך שמחה וסקרנות למידה.

בכיתה א’ אנחנו משקיעים השקעה רבה לשנה הבאה על מנת ליצור “כיתה א’ גני”  – כיתה א’  בעלת מאפיינים חזותיים ומאפייני למידה דומים לגן. על מנת ליצור ‘נחיתה רכה’ אצל התלמידים שעולים לכיתה א’.

רוצים חינוך דתי ברוח אנתרופוסופי

הגעתם למקום הנכון

חזון בית ספר שירת הים

בית הספר “שירת הים” שואף לחיבור גוף-נפש-רוח מתוך תפיסה הוליסטית תורנית.

כתפיסה חינוכית, חינוך הילדים אינו פונה אך ורק להעברת הידע. אלא פונה לכל חלקי האדם: גוף-נפש-רוח.  ההתקדמות הלימודית נעשית יחד עם החוויות החינוכיות של התלמידים כאשר יש התמקדות ושימת לב להתפתחות הכללית בתחומי האומנות והרוח.

בית הספר “שירת הים” הינו בית ספר ממלכתי דתי,  אשר פועל לאור ערכי עם ישראל לדורותיו. מחנך לערכים יהודיים וישראליים מתוך הבנה של שלמות תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

חיבור בין הנפש הגדלה, בין הרוח היהודית-ישראלית ובין הגוף המתפתח יעזרו לקדם חינוכית את התלמידים ולהביאם לבניין אישיות שתוביל להצלחה בתחומים הלימודיים.

בית ספרנו הינו בית ספר מתוקשב: חדר מחשבים חדש, כל הכיתות מתוקשבות, ומורים שעברו השתלמות ייחודית בשימוש בכלי טכנולוגיה לעבודה חינוכית מתאימה.

הלמידה מתקיימת בכיתות קטנות עם יום לימודים ארוך (ללא תוספת תשלום) וכמובן עם יחס אישי והתאמה ייחודית של מערכת הלימודים לכל תלמיד. אנו רוצים למצוא את השיר הייחודי לכל תלמיד ולחנך למצויינות ערכית ולימודית.